Thursday, September 4th, 2008

Kirsten Plank
La transformació d’un objecte, amb aquesta idea la joiera crea unes joies que passen d’una forma a una altra. Contenidors i mòduls que s’apilen esdevenen collarets i anells un cop les peces s’han canviat de lloc ocupant un espai diferent. De bon començament som davant d’un objecte, la metamorfosi del qual el converteix finalment en una joia per posar-se damunt del cos. Alea Galeria de Joies.


Leave a Reply

*