Tuesday, September 2nd, 2008

Ornella Iannuzzi
La terra, el món mineral, els canvis geològics, la botànica, el creixement de les plantes constitueixen els fonaments del treball d’aquesta joiera. Predominen doncs les formes orgàniques que les presenta de maneres ben diverses. Material, color i forma d’un món imaginari totalment lligat a la natura. South London Women Artists.


Leave a Reply

*