Monday, August 25th, 2008

Nutre ArayavanishM’ha sorprès la versabilitat d’aquesta joiera, he vist al seu web des de la utilització de tècniques tradicionals fent servir fusta, or, plata i perles per fer unes joies austeres plenes de bellesa fins a treballs més conceptuals. The Wills Lane Gallery i Magma Desing Store.


One Response to “Nutre Arayavanish”

  1. dikua says:

    muy hermoso!, me recuerda a the pillow book..

Leave a Reply

*