Saturday, August 23rd, 2008

Kerstin Klix
A través del blog On Jewels: An Appreciation of the Art he conegut el treball d’aquesta joiera que utilitza el teixit d’una manera molt especial, aprofita l’elasticitat i lleugeresa del punt per recobrir formes arrodonides. El conjunt del seu treball dóna la sensació de vitalitat, de creixement.


Leave a Reply

*