Wednesday, August 20th, 2008

Mia Maljojoki
Uns recurs que a vegades empren els nens quan pinten un paisatge nevat és deixar el paper en blanc o dibuixar només unes línies per explicar el contorn de les muntanyes, llavors diuen: com que està nevat tot és blanc! Aquesta joiera utilitza guix dental per crear refinades joies de color blanc que percebem amb multitud de gradacions degut a les suaus textures i a les formes amorfes que podrien semblar fruit de la improvisació. Treballar amb el blanc resulta apassionant perquè quan en compares un amb un altre t’adones que no acabaries mai de trobar-ne de diferents i si s’hi afegeix el donar-hi forma llavors el joc de llums i ombres t’ensenya com tot i sent la mateixa matèria de color blanc, la seva percepció visual canvia segons quina incidència té la llum, quina la forma que adopta i què l’envolta. Galerie Pilartz i 18k Gold Tone.


Leave a Reply

*