Saturday, July 19th, 2008

Greetje Sieders
Aquesta joiera sol incorporar imatges d’ocells i d’altres animals als seus treballs. Té tota una sèrie de personatges que resulten simpàtics per la seva innocent aparença. Les criatures estan dotades d’unes ales que adopten formes diverses, tot i que es poden interpretar també com a fons, les quals reforcen la idea d’aquest món de fantasia.


One Response to “Greetje Sieders”

  1. Greetje Sieders says:

    thank you very much for paying so much attention for my work
    Greetje Sieders

Leave a Reply

*