Thursday, July 17th, 2008

Bruna Hauert


Referències al món del còmic i un tractament que em sembla molt particular de les perles. Friends of Carlotta.


Leave a Reply

*