Tuesday, June 10th, 2008

Blanka SperkováTeixint amb filaments de plata i d’altres materials aquesta artista construeix objectes de tres dimensions que a vegades prenen formes antropomòrfiques o simplement esdevenen línies semitransparents, el color acaba donant a la peça un aire especial. És a la galeria Lous Martin de Delft que he descobert el seu treball.


Leave a Reply

*