Friday, June 6th, 2008

Felieke van der Leest
Les peces d’aquesta artista sempre criden l’atenció. La seva originalitat es manifesta no momés en la combinació de materials sinó també en la manera com tracta el tema dels animals, fugint de qualsevol idea convencional, ella transforma ànecs, ratolins, granotes, conills en éssers especials, criatures úniques que formen part d’un món imaginari. M’agradaria endinsar-me en aquest món, potser només cal posar-me al damunt una d’aquestes joies!


Leave a Reply

*