Saturday, May 31st, 2008

Angela O’Kelly


Aquesta artista combina el paper i el tèxil amb tècniques mixtes a l’hora de realitzar les seves originals creacions. El color i l’element que es repeteix solen ser una constant en el seu treball.


Leave a Reply

*