Tuesday, May 27th, 2008

Grainne Morton
Aquesta joiera treballa recollint i fent petites peces que després reuneix creant armòniques composicions. És a la Flow Gallery on he vist les primeres imatges de les seves obres.


Leave a Reply

*