Sunday, May 18th, 2008

Kiwon Wang


Perles i paper. Aquesta joiera que va néixer a Korea i viu als Estats Units fusiona en les seves obres aspectes d’aquests dos móns que ella coneix tan bé, l’Est i l’Oest.


Leave a Reply

*