Tuesday, April 15th, 2008

Iris Eichenberg
Aquesta artista crea formes orgàniques a partir de materials com llana i cera en contrast amb plata, goma, elements naturals. Al anar descobrint el seu treball m’ha fet pensar amb Beuys, potser m’equivoco però crec que el té de referent.


Leave a Reply

*