Saturday, April 12th, 2008

Lina Peterson


Una part del treball d’aquesta artista està lligat al tema del punt. Or i plata que adopten forma de malles i combinacions de punt i metall.


Leave a Reply

*