Sunday, April 6th, 2008

Julia Barello
Aquesta artista fa servir radiografies i altres materials mèdics d’aquest tipus per crear les seves obres. Objectes que sota una bonica aparença ens poden amagar records d’enfermetats i mort.


Leave a Reply

*