Saturday, April 5th, 2008

Tamara GrünerSilicona i productes naturals. Tot i que aquests anells potser no són molt representaius de l’obra d’aquesta joiera, m’han causat molta sorpresa en veure’ls, tant pels materials emprats com per les seves formes.


Leave a Reply

*