Saturday, April 5th, 2008

Roberta Bernabei
Les joies que pogut veure d’aquesta artista són esquisides, fetes amb diversos materials, potser un xic fredes.


Leave a Reply

*