Friday, April 4th, 2008

Dina Abargil


Segons m’ha semblat entendre aquesta artista vol experimentar totes les possibilitats del negre.


Leave a Reply

*