Wednesday, March 19th, 2008

Svenja John
M’han impressionat les peces d’aquesta joiera. Utilitza formes geomètriques de plàstic a partir de les quals crea composicions en tres dimensions de gran armonia, a vegades em recorden imatges calidoscòpiques.


Leave a Reply

*